Ouderen in dorp wonen langer thuis

In Alphen, Gouda en Woerden wonen respectievelijk 93,4, 90,4 en 92,4 van de 75-plussers zelfstandig. Een spijkerharde verklaring voor de vele zelfstandig wonende 75-plussers hebben de gemeente Bodegraven-Reeuwijk en welzijnsorganisatie SAM niet. Wel denken zij dat het een rol speelt dat er in de dorpen binnen de gemeente een grote gemeenschapszin heerst en mensen naar elkaar omkijken.

,,In tegenstelling tot bijvoorbeeld de steden heerst hier een cultuur van zorgen voor elkaar en is er een sterke sociale cohesie. Daardoor kunnen ouderen vaker zelfstandig blijven wonen, iets wat de meesten ook graag willen", licht Mirjam van Veen, directeur van SAM toe. ,,Onder meer kerken, buren, mantelzorgers en vele betrokken vrijwilligers ondersteunen ouderen. In de dorpen zijn de voorzieningen bovendien dichtbij elkaar en kunnen ouderen terecht in de Huizen van Alles voor ontmoeting, activering en beweging. Mogelijk speelt dat ook een rol."

SAM heeft speciaal voor deze doelgroep een aantal projecten opgezet, zoals het 70-plus-huisbezoek, dagverzorging, mantelzorgondersteuning en een maatjesproject. ,,Het huisbezoek heeft vooral een preventieve functie. Daar luisteren we en informeren we bijvoorbeeld over het aanpassen van de woning. Om te wonen zoals jij dat wil, moet je zaken regelen als je nog vitaal bent."

Woonvormen

Volgens het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) zijn door een toenemend aantal zelfstandig wonende ouderen dringend nieuwe, passende woonvormen voor ouderen nodig. Bovendien zal de vraag daarnaar flink toenemen. Gert Nap, voorzitter van de WMO-raad, onderschrijft dat. ,,Voor veel ouderen is het de wens om zelfstandig te blijven wonen, maar dat zorgt ook voor problemen, zoals extra belasting voor de thuiszorg."

Wethouder Kees Oskam bevestigt dat de huisvesting 'een uitdaging' is. ,,Vooral voor de laatste fase is er behoefte aan kleinschalige woonvoorzieningen in onze gemeente.