Zelfstandig-wonen.nl

Wij zijn een organisatie die handelen vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt, gericht op ouderen en minder-validen die zelfstandig thuis willen of moeten blijven wonen. Wij streven naar een zo hoog mogelijke servicegraad door persoonlijke benadering. Hiermee proberen wij onze dienstverlening voor zowel de aanbieder als de klant laagdrempelig te houden.

Over onze verdiensten zijn we heel transparant, wij zijn een BV en maken winst, echter met een minimaal winstoogmerk om met name de kosten te dekken en te investeren in middelen.

Wij onderscheiden ons door de persoonlijke actieve bemiddeling, geen wachtlijsten, lage tarieven en het bieden van inkomen voor aanbieders, welke onbelast genoten kunnen worden.

Zorg voor elkaar, zo noemen wij dat!


Niels Copier